Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2697921
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12771815.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.04.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2697921 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20110033916 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.04.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  KR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.02.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04B 15/00  H04B 7/26  H04J 11/00  H04L 1/00  H04L 1/18  H04W 28/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  KR2012002760 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2012141497 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Samsung Electronics Co., Ltd.; 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 443-742; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CHOI, Seung Hoon; No. 213-1702 Woncheon Jugong 2-danji Apt. Woncheon-dong Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do 443-756; KR;
CHO, Joon Young; No. 224-101 Hwanggol Maeul 2-danji Apt. Yeongtong-dong Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do 443-744; KR;
JI, Hyoung Ju; No. 107-702 Jamsil Els Apt. Jamsil 2-dong Songpa-gu, Seoul 138-908; KR;
KIM, Young Bum; No. 109-1402 Samsung Raemian Apt. 2-cha Imun 2-dong Dongdaemun-gu, Seoul 130-082; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2697921
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2697921
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2697921
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2697921
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku