Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2726705
(11)  Číslo patentu  28737 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12767292.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.04.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2726705 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161472861 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.04.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.05.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E21B 43/26  E21B 41/00  E21B 43/12  E21B 43/267   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2012/000832 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/137068 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Typhon Technology Solutions, LLC, Delaware Limited Liability Company; 3 Hughes Landing, 1780 Hughes Landing Blvd., Suite 100, The Woodlands, Texas 77380; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  COLI, Todd; 903 215 13th Ave. SW, Calgary Alberta T2R 0V6; CA;
SCHELSKE, Eldon; 8007 Schubert Gate NW, Calgary Alberta T3L 1W3; CA 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Mobilný, modulový, elektricky napájaný systém na použitie pri štiepení podzemných útvarov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.04.2023 
   Maximálna platnosť do  06.04.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2019 2/2019 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 25.08.2021 16/2021 PC4A
 
EP 2726705
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.09.2018 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.08.2021 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2726705
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 12.03.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.03.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 15.03.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 15.03.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2726705
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.09.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 19.09.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 19.09.2018 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 15.10.2018 Typ Odoslané
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.10.2018 Typ Platba
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 17.10.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 17.10.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 17.10.2018 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 15.11.2018 Typ Doručené
Plná moc 15.11.2018 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 18.12.2018 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.01.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 22.07.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 22.07.2021 Typ Doručené
Plná moc 22.07.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 22.07.2021 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 27.07.2021 Typ Odoslané
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 05.08.2021 Typ Platba
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 06.08.2021 Typ Odoslané
EP 2726705
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 18.12.2018 Evolution Well Services, LLC Evolution Well Services, LLC
2 Prevod majiteľa 06.08.2021 Typhon Technology Solutions, LLC, Delaware Limited Liability Company Evolution Well Services, LLC
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku