Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2691112
(11)  Číslo patentu  28035 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12763896.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.03.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2691112 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.05.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161470121 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  31.03.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.02.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 39/395  A61K 9/19  A61K 9/00  A61K 47/18  A61K 47/26  C07K 16/28  A61K 39/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2012/031063 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/135408 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Merck Sharp & Dohme Corp.; 126 East Lincoln Avenue, Rahway, NJ 07065-0907; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SHARMA, Manoj K.; 556 Morris Avenue, Summit, NJ 07901-1330; US;
NARASIMHAN, Chakravarthy Nachu; 556 Morris Avenue, Summit, NJ 07901-1330; US;
GERGICH, Kevin James; 351 N. Sumneytown Pike, North Wales, PA 19454; US;
KANG, Soonmo Peter; 126 East Lincoln Avenue, Rahway, NJ 07065-0907; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Stabilné formulácie protilátok proti ľudskému naprogramovanému receptoru smrti PD-1 a príslušná liečba a príslušná liečba 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  29.03.2023 
   Maximálna platnosť do  29.03.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2018 11/2018 SC4A
 
EP 2691112
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.08.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2691112
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 26.02.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 21.02.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 01.03.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 28.02.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2691112
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 31.07.2018 Typ Doručené
Opis 31.07.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 31.07.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.08.2018 Typ Platba
Doplnenie materiálov 17.08.2018 Typ Doručené
Plná moc 17.08.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 17.08.2018 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.10.2018 Typ Odoslané
EP 2691112
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku