Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2739826
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12759623.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.07.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2739826 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.04.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  11100711 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  02.08.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  BG 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.06.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F01B 9/06  F01B 3/04  F02B 75/26   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  BG2012000018 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2013016780 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bahnev, Boyan Kirilov; 808- 10615 47 Ave NW, Edmonton AB T6H 0B2; CA 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Bahnev, Boyan Kirilov; 808- 10615 47 Ave NW, Edmonton AB T6H 0B2; CA 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2739826
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2739826
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
EP 2739826
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku