Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2732454
(11)  Číslo patentu  23523 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12759193.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.07.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2732454 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.01.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PI20110078 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.07.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.05.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.08.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01F 41/064  H01F 41/082  H02K 15/095  H02K 15/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2012/053530 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/008183 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ATOP S.p.A.; Strada S. Appiano 8/A, 500 21 Barberino Val d'Elsa (Firenze); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PONZIO Massimo; Via di Spoiano 7, 500 28 Tavarnelle Val di Pesa (FI); IT;
MANUELLI Giovanni; Via Aldo Moro 6, 500 12 Bagno a Ripoli (FI); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Zariadenie a metóda na navíjanie pólov jadier pre dynamoelektrické stroje 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.07.2023 
   Maximálna platnosť do  10.07.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.08.2017 8/2017 SC4A
 
EP 2732454
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.02.2017 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2732454
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 06.07.2017 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 04.07.2018 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 01.07.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 02.07.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 01.07.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 21.06.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2732454
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Doplnenie materiálov 23.02.2017 Typ Doručené
Plná moc 23.02.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.03.2017 Typ Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.03.2017 Typ Doručené
Opis 21.03.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 21.03.2017 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 01.08.2017 Typ Odoslané
EP 2732454
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku