Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2739709
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12756808.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.08.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2739709 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201113388 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.08.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.06.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C10L 1/14  C10L 1/16  C10L 1/198  C10L 1/238  C10L 1/2383  C10L 1/2387  C10L 1/28  C10L 10/06  C10L 10/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  GB2012051881 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2013017889 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Innospec Limited; Innospec Manufacturing Park Oil Sites Road, Ellesmere Port Cheshire CH65 4EY; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  REID, Jacqueline; Cheshire View Stonehill Barns Cymau Lane, Cymau Flintshire LL12 9TQ; GB;
COOK, Stephen Leonard; 3 Buckingham Avenue Vicars Cross, Chester CH3 5JR; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2739709
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2739709
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2739709
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2739709
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku