Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 2665854
(11)  Patent Number  20492 
(96)  European Application Number  12756666.9 
(96)  European Application Date  12.07.2012 
(97)  European Patent Number  2665854 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  25.11.2015 
(31)  Priority Number  11174761 
(32)  Priority Date  20.07.2011 
(33)  Country or Authority of Priority  EP 
(97)  European Application Publication Date  27.11.2013 
(45)  European Patent Translation Publication Date  01.07.2016 
(51)  International Patent Classification  D06F 37/20  F16F 7/09   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number  PCT/EP2012/063732 
(87)  International Publication Number  WO 2013/010921 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Aksistem Elektromekanik Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti.; Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Ihsan Dede cad. No: 119 Gebze, 41480 Kocaeli; TR 
(72)  Inventor(s)  KANIÖZ Adil; c/o Aksistem Elektromekanik Sanayi ve Ticaret, Ltd. Sti., Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Ihsan Dede cad. No. 119 Gebze, 41480 Kocaeli; TR 
(74)  Attorney(s)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o. spoločnosť patentových zástupcov; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Title  Tlmič s vylepšeným trecím prvkom 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  12.07.2023 
   Patent in Force maximum until  12.07.2032 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.07.2016 7/2016 SC4A
 
EP 2665854
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.02.2016 58,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2665854
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 21.06.2016 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 19.06.2017 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 18.06.2018 133,00 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.06.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.06.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 11.06.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 31.10.2022 464,00 EUR 11

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2665854
S/N Item Name Date Type Document Payment
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.02.2016 Type Delivered
Plná moc 10.02.2016 Type Delivered
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.02.2016 Type Payment
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.06.2016 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 11.10.2022 Type Sent document
EP 2665854
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku