Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2665854
(11)  Číslo patentu  20492 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12756666.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.07.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2665854 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.11.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  11174761 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.07.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.11.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.07.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  D06F 37/20  F16F 7/09   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2012/063732 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/010921 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Aksistem Elektromekanik Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti.; Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Ihsan Dede cad. No: 119 Gebze, 41480 Kocaeli; TR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KANIÖZ Adil; c/o Aksistem Elektromekanik Sanayi ve Ticaret, Ltd. Sti., Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Ihsan Dede cad. No. 119 Gebze, 41480 Kocaeli; TR 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o. spoločnosť patentových zástupcov; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Tlmič s vylepšeným trecím prvkom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.07.2023 
   Maximálna platnosť do  12.07.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.07.2016 7/2016 SC4A
 
EP 2665854
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.02.2016 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2665854
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 21.06.2016 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 19.06.2017 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 18.06.2018 133,00 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.06.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.06.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 11.06.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 31.10.2022 464,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2665854
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.02.2016 Typ Doručené
Plná moc 10.02.2016 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.02.2016 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.06.2016 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 11.10.2022 Typ Odoslané
EP 2665854
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku