Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2734393
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12750852.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.07.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2734393 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2007162 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.07.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  NL 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.05.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60K 11/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  NL2012050524 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2013012337 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MCi (Mirror Controls International) Netherlands B.V.; Pompmolenlaan 29, 3447 GK Woerden; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BOOM, Stephen, Alexander, George, Gustavo; c/o Pompmolenlaan 29, NL-3447 GK Woerden; NL;
DE VRIES,Erik, Alfred, Simeon; c/o Pompmolenlaan 29, NL-3447 GK Woerden; NL;
BROUWER, Stefan, Frits; c/o Pompmolenlaan 29, NL-3447 GK Woerden; NL 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2734393
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2734393
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
EP 2734393
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku