Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 2729704
(11)  Patent Number  23872 
(96)  European Application Number  12740283.2 
(96)  European Application Date  21.06.2012 
(97)  European Patent Number  2729704 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  21.12.2016 
(31)  Priority Number  PI1103355 
(32)  Priority Date  04.07.2011 
(33)  Country or Authority of Priority  BR 
(97)  European Application Publication Date  14.05.2014 
(45)  European Patent Translation Publication Date  03.10.2017 
(51)  International Patent Classification  F04B 35/04   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number  PCT/BR2012/000206 
(87)  International Publication Number  WO 2013/003921 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Embraco Indústria de Compressores e Soluções em Refrigeração Ltda.; Rua Rui Barbosa 1020, Distrito Industrial, 89219-100 Joinville SC; BR 
(72)  Inventor(s)  BIESEK Fernando Luiz; Rua Guaratura 29, Apto. 801, Saguaçu Joinville-SC 89221-660; BR;
MAGNABOSCO Everton; Rua Higino Aguiar 225, Apto. 102, Costa e Silva Joinville-SC 89219-230; BR 
(74)  Attorney(s)   
(54)  Title  Adaptérové zariadenie pre lineárny kompresor a kompresor vybavený takýmto zariadením 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  zaniknutý 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  21.06.2020 
   Patent in Force maximum until  21.06.2032 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.10.2017 10/2017 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 04.06.2019 6/2019 PC4A
3 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 10.02.2021 3/2021 MM4A
 
EP 2729704
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.03.2017 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 08.03.2019 15,00 EUR
Poplatok za uvedenie do predošlého stavu 16.08.2021 96,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 25.01.2023 10,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2729704
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 13.07.2017 232,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 12.06.2018 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 11.06.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 16.08.2021 331,00 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 10.12.2021 398,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 25.05.2022 232,00 EUR 11

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2729704
S/N Item Name Date Type Document Payment
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.03.2017 Type Delivered
Opis 21.03.2017 Type Delivered
Plná moc 21.03.2017 Type Delivered
Sprievodný list 21.03.2017 Type Delivered
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.03.2017 Type Payment
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 19.09.2017 Type Sent document
Žiadosť o zápis prevodu 27.02.2019 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode 27.02.2019 Type Delivered
Plná moc 27.02.2019 Type Delivered
Doplnenie materiálov 06.03.2019 Type Delivered
Doklad o prevode 06.03.2019 Type Delivered
Plná moc 06.03.2019 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 06.03.2019 Type Delivered
Sprievodný list 06.03.2019 Type Delivered
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 12.03.2019 Type Payment
vyžiadanie poplatku 12.03.2019 Type Sent document
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 03.05.2019 Type Sent document
Žiadosť o uvedenie do predošlého stavu 16.08.2021 Type Delivered
Plná moc 16.08.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 16.08.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 16.08.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 16.08.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 16.08.2021 Type Delivered
Sprievodný list 16.08.2021 Type Delivered
Poplatok za uvedenie do predošlého stavu 18.08.2021 Type Payment
všeobecný referátnik 21.12.2021 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 21.02.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 21.02.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 21.02.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 21.02.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 21.02.2022 Type Delivered
Sprievodný list 21.02.2022 Type Delivered
všeobecný referátnik 16.09.2022 Type Sent document
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 18.11.2022 Type Delivered
Sprievodný list 18.11.2022 Type Delivered
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 20.01.2023 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Sprievodný list 20.01.2023 Type Delivered
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 24.01.2023 Type Sent document
EP 2729704
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 03.05.2019 Embraco Indústria de Compressores e Soluções em Refrigeração Ltda. Whirlpool S.A.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 03.05.2019 Hörmannová Zuzana, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku