Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2669315
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12739305.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.01.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2669315 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2011014740 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.01.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.12.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08G 73/00  C08L 79/02  H01B 1/06  H01B 1/12  H01B 5/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  JP2012000413 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2012102017 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Idemitsu Kosan Co., Ltd.; 2-1, Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-8321; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  JIBIKI, Yosuke; 1280 Kamiizumi, Sodegaura-shi Chiba 299-0293; JP;
BANDO, Toru; 1280 Kamiizumi, Sodegaura-shi Chiba 299-0293; JP;
ODA, Sumihiro; 1280 Kamiizumi, Sodegaura-shi Chiba 299-0293; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2669315
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2669315
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2669315
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2669315
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku