Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2732058
(11)  Číslo patentu  27700 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12738087.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.07.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2732058 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.06.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  11174195 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.07.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.05.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.10.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C21D 9/60  B21D 21/00  C23C 2/02  C23C 2/06  C25D 5/36  C21D 1/26  C21D 8/04  C21D 9/573   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2012/063860 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/010968 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Tata Steel IJmuiden BV; Wenckebachstraat 1, 1951 JZ Velsen-Noord; NL;
Tata Steel Nederland Technology B.V.; Wenckebachstraat 1, 1951 JZ Velsen-Noord; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BERKHOUT, Basjan; Tata Steel Nederland Technology BV Group Intellectual Property Services - 3G.37 PO Box 10.000, NL-1970 CA IJmuiden; NL;
HANLON, David, Neal; Tata Steel Nederland Technology BV Group Intellectual Property Services - 3G.37 PO Box 10.000, NL-1970 CA IJmuiden; NL;
CELOTTO, Steven; Tata Steel Nederland Technology BV Group Intellectual Property Services - 3G.37 PO Box 10.000, NL-1970 CA IJmuiden; NL;
PAULUSSEN, Gerardus, Jacobus; Tata Steel Nederland Technology BV Group Intellectual Property Services - 3G.37 PO Box 10.000, NL-1970 CA IJmuiden; NL;
VERBERNE, Jacques, Pierre, Jean; Tata Steel Nederland Technology BV Group Intellectual Property Services - 3G.37 PO Box 10.000, NL-1970 CA IJmuiden; NL 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zariadenie na výrobu žíhaných ocelí a proces na výrobu takýchto ocelí 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  15.07.2023 
   Maximálna platnosť do  15.07.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.10.2018 10/2018 SC4A
 
EP 2732058
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.06.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2732058
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 02.07.2018 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.06.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.06.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.06.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 20.06.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2732058
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.06.2018 Typ Doručené
Opis 26.06.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 26.06.2018 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 27.06.2018 Typ Doručené
Plná moc 27.06.2018 Typ Doručené
Plná moc 27.06.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.06.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 17.09.2018 Typ Odoslané
EP 2732058
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku