Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2729703
(11)  Číslo patentu  32444 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12737698.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.06.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2729703 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  14.08.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PI1103647 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.07.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  BR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.05.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.01.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F04B 35/04  F04B 39/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/BR2012/000211 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/003922 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Embraco Indústria de Compressores e Soluções em Refrigeração Ltda.; Rua Rui Barbosa, 1020, Distrito Industrial, 89219-100 Joinville, SC; BR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ROMAN, Alisson Luiz; Rua Higino Aguiar 225 Apto. 101, Costa e Silva Joinville-SC 89219-320; BR;
TAKEMORI, Celso Kenzo; Rua Oscar A. Schneider 140 Apto. 302, Atiradores Joinville-SC 89203-040; BR;
COUTO, Paulo Rogerio Carrara; Rua Des. Tavares Sobrinho 326, Boa Vista Joinville-SC 89206-500; BR;
ROETTGER, Wilfred; Rua Guilherme n° 256, Costa e Silva Joinville-SC 89218-500; BR 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Usporiadanie komponentov lineárneho kompresora 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.06.2020 
   Maximálna platnosť do  21.06.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.01.2020 1/2020 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 10.02.2021 3/2021 MM4A
 
EP 2729703
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.10.2019 58,00 EUR
Poplatok za uvedenie do predošlého stavu 16.08.2021 96,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 25.01.2023 10,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2729703
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 16.08.2021 331,00 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 10.12.2021 398,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 17.06.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2729703
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.10.2019 Typ Doručené
Opis 23.10.2019 Typ Doručené
Plná moc 23.10.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 23.10.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.11.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 20.11.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o uvedenie do predošlého stavu 16.08.2021 Typ Doručené
Plná moc 16.08.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 16.08.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 16.08.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 16.08.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 16.08.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 16.08.2021 Typ Doručené
Poplatok za uvedenie do predošlého stavu 18.08.2021 Typ Platba
všeobecný referátnik 21.12.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 21.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 21.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 21.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 21.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 21.02.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.02.2022 Typ Doručené
všeobecný referátnik 16.09.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 18.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 18.11.2022 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 20.01.2023 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 20.01.2023 Typ Doručené
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 23.01.2023 Typ Odoslané
EP 2729703
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku