Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 2726508
(11)  Patent Number  25261 
(96)  European Application Number  12735991.7 
(96)  European Application Date  28.06.2012 
(97)  European Patent Number  2726508 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  09.08.2017 
(31)  Priority Number  201161502167 P, PCT/US2012/044451 
(32)  Priority Date  28.06.2011, 27.06.2012 
(33)  Country or Authority of Priority  US, WO 
(97)  European Application Publication Date  07.05.2014 
(45)  European Patent Translation Publication Date  05.02.2018 
(51)  International Patent Classification  C07K 16/28   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number  PCT/US2012/044703 
(87)  International Publication Number  WO 2013/003625 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Berlin-Chemie AG; Glienicker Weg 125-127, 12489 Berlin; DE 
(72)  Inventor(s)  ROHLFF Christian; Oxford Bio Therapeutics Ltd., 94A Milton Park, Abington Oxon OX14 4RY; GB;
TERRETT Jonathan Alexander; 5941 Optical Court, San Jose, CA 95138; US 
(74)  Attorney(s)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(54)  Title  Protilátky proti ADP-ribozylcykláze 2 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  28.06.2023 
   Patent in Force maximum until  28.06.2032 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.02.2018 2/2018 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 01.10.2018 10/2018 PC4A
 
 
  Licence Holder(s) 
S/N Title Kind Effectiveness from Status
  • 34885892 1 BERLIN-CHEMIE AG výlučná 14.07.2016 platná
 
EP 2726508
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.09.2017 58,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2726508
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 15.06.2018 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 17.06.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.06.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 21.06.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 21.06.2022 232,00 EUR 11

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2726508
S/N Item Name Date Type Document Payment
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.09.2017 Type Delivered
Opis 20.09.2017 Type Delivered
Sprievodný list 20.09.2017 Type Delivered
Plná moc 25.09.2017 Type Delivered
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.09.2017 Type Payment
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 17.01.2018 Type Sent document
Žiadosť o zápis prevodu 07.08.2018 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 07.08.2018 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 07.08.2018 Type Delivered
Doplnenie materiálov 08.08.2018 Type Delivered
Plná moc 08.08.2018 Type Delivered
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 26.09.2018 Type Sent document
EP 2726508
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 24.09.2018 Berlin-Chemie AG Oxford BioTherapeutics Ltd
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku