Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2731633
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12732855.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.06.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2731633 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.11.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201112118 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.07.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.05.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61L 2/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  GB2012051502 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2013007979 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Hesketh, Joseph James; 96 Whitewood Park, Fazakerley Liverpool L9 7LG; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Hesketh, Joseph James; 96 Whitewood Park, Fazakerley Liverpool L9 7LG; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2731633
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2731633
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
EP 2731633
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku