Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2662576
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12732178.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.01.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2662576 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2011001422 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.01.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.11.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E02F 9/22  F15B 11/05  F15B 11/08  F15B 11/16  F15B 13/02  F15B 19/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  JP2012050126 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2012093703 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Hitachi Construction Machinery Tierra Co., Ltd.; 1-2, Sasagaoka, Minakuchicho,, Koka-shi, Shiga 528-0061; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MORI Kazushige; c/o Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. Tsuchiura Works Intellectual Property Department 650 Kandatsumachi, Tsuchiura-shi Ibaraki 300-0013; JP;
TSURUGA Yasutaka; c/o Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. Tsuchiura Works Intellectual Property Department 650 Kandatsumachi, Tsuchiura-shi Ibaraki 300-0013; JP;
TAKAHASHI Kiwamu; c/o Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. Tsuchiura Works Intellectual Property Department 650 Kandatsumachi, Tsuchiura-shi Ibaraki 300-0013; JP;
TAKEBAYASHI Yoshifumi; c/o Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. Tsuchiura Works Intellectual Property Department 650 Kandatsumachi, Tsuchiura-shi Ibaraki 300-0013; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2662576
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2662576
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2662576
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2662576
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku