Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 2676337
(11)  Patent Number  18960 
(96)  European Application Number  12731310.4 
(96)  European Application Date  29.06.2012 
(97)  European Patent Number  2676337 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  08.04.2015 
(31)  Priority Number  102012002350, 202011103484 U, 202011107633 U 
(32)  Priority Date  08.02.2012, 20.07.2011, 09.11.2011 
(33)  Country or Authority of Priority  DE, DE, DE 
(97)  European Application Publication Date  25.12.2013 
(45)  European Patent Translation Publication Date  03.11.2015 
(51)  International Patent Classification  H01R 43/16  H01R 4/48   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number  PCT/EP2012/002757 
(87)  International Publication Number  WO 2013/010626 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Bals Elektrotechnik GmbH & Co. Kg; Burgweg 22, 573 99 Kirchhundem-Albaum; DE 
(72)  Inventor(s)  RAMM Andreas; Heinsberger Strasse 56, 57399 Kirchhundem; DE;
BANKSTAHL Mareike; Im Knickhahn 9, 57399 Kirchhundem; DE 
(74)  Attorney(s)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Title  Kontaktný prvok pre elektrické konektorové zariadenie 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  29.06.2023 
   Patent in Force maximum until  29.06.2032 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.11.2015 11/2015 SC4A
 
EP 2676337
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.06.2015 116,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2676337
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 23.06.2015 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 23.06.2016 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 16.06.2017 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 26.06.2018 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 21.06.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.06.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 17.06.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 21.06.2022 232,00 EUR 11

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2676337
S/N Item Name Date Type Document Payment
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.06.2015 Type Delivered
Plná moc 26.06.2015 Type Delivered
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.07.2015 Type Payment
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.10.2015 Type Sent document
EP 2676337
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku