Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2710307
(11)  Číslo patentu  33175 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12730631.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.05.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2710307 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.09.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  TO20110446 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.05.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.03.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F24H 1/43   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2012/052515 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/156954 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Cosmogas S.R.L.; Via Leonardo Da Vinci 16, 47014 Meldola; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ALESSANDRINI, Alberto; c/o Cosmogas S.r.l. Via Leonardo da Vinci 16, I-47014 Meldola (FC); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Tepelný výmenník a výrobný proces 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.05.2023 
   Maximálna platnosť do  18.05.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2020 4/2020 SC4A
 
EP 2710307
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 20.12.2019 162,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2710307
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 29.04.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 03.05.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 28.04.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2710307
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 19.12.2019 Typ Doručené
Opis 19.12.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 19.12.2019 Typ Doručené
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.12.2019 Typ Doručené
Opis 23.12.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 23.12.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 27.12.2019 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 29.01.2020 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 04.02.2020 Typ Doručené
Plná moc 04.02.2020 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.02.2020 Typ Odoslané
EP 2710307
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku