Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2617086
(11)  Číslo patentu  29405 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12728955.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.05.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2617086 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102011111516 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  31.08.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.07.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01M 2/38   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/DE2012/200040 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/029608 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Akkumulatorenfabrik Moll GmbH & Co. KG; Angerstrasse 50, 96231 Bad Staffelstein; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GELBKE, Manfred; Pferdsfelder Weg 33, 96231 Bad Staffelstein; DE;
LANG, Peter; Schafrangen 4, 96215 Lichtenfels; DE;
LANG, Stefan; Kleukheimer Hauptstraße 35, 96250 Ebensfeld; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Mgr. Jaroslav Guniš; Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Batéria, skriňa batérie a spôsob výroby batérie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.05.2023 
   Maximálna platnosť do  24.05.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2019 4/2019 SC4A
 
EP 2617086
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.11.2018 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2617086
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 13.05.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.05.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 10.06.2021 398,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 16.05.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2617086
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.11.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 06.11.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.11.2018 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 11.02.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 28.02.2019 Typ Doručené
Plná moc 28.02.2019 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.03.2019 Typ Odoslané
EP 2617086
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku