Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 2714542
(11)  Patent Number  22117 
(96)  European Application Number  12723483.9 
(96)  European Application Date  24.05.2012 
(97)  European Patent Number  2714542 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  15.06.2016 
(31)  Priority Number  102011103359 
(32)  Priority Date  27.05.2011 
(33)  Country or Authority of Priority  DE 
(97)  European Application Publication Date  09.04.2014 
(45)  European Patent Translation Publication Date  03.01.2017 
(51)  International Patent Classification  B65D 81/38   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number  PCT/EP2012/059695 
(87)  International Publication Number  WO 2012/163793 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  FEURER Group GmbH; Klingenberger Strasse 2, 74336 Brackenheim; DE 
(72)  Inventor(s)  FEURER Markus; Friedrich-Ebert-Strasse 21, 76461 Muggensturm; DE 
(74)  Attorney(s)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Title  Transportná prepravka nákladu 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  24.05.2022 
   Patent in Force maximum until  24.05.2032 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.01.2017 01/2017 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 13.10.2021 19/2021 PC4A
 
EP 2714542
S/N Fee Title Date Year Fee
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 19.05.2017 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 22.05.2018 7 132,50 EUR
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 25.04.2019 8 149,00 EUR
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 22.05.2020 9 165,50 EUR
5 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 24.05.2021 10 199,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2714542
S/N Item Name Date Type Document
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.09.2016 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 06.10.2016 Type Sent document
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.11.2016 Type Payment
4 formálne nedostatky podania prekladu EP 07.12.2016 Type Sent document
5 Doplnenie materiálov 06.12.2016 Type Delivered
5a Plná moc 06.12.2016 Type Delivered
6 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.12.2016 Type Sent document
7 Žiadosť o zápis prevodu 02.09.2021 Type Delivered
7a Sprievodný list 02.09.2021 Type Delivered
8 Žiadosť o zápis prevodu 09.09.2021 Type Delivered
8a Doklad o prevode 09.09.2021 Type Delivered
8b Plná moc 09.09.2021 Type Delivered
9 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.09.2021 Type Payment
10 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 08.10.2021 Type Sent document
EP 2714542
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 07.10.2021 FEURER Group GmbH Feurer Febra GmbH
2 Zápis alebo zmena zástupcu 07.10.2021 PATENTSERVIS Bratislava, a. s. Ing. Viera Mešková
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku