Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2699812
(11)  Číslo patentu  30022 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12723081.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.04.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2699812 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.11.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20110224 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.04.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.02.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.06.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16B 13/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CZ2012/000034 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/142982 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ECORAW.RDP s.r.o.; Televizni 2618, 756 61 ROZNOV pod Radhostem; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MÍCEK, Ivan; Záturcianska 1815/16, 036 01 Martin; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kubínyi Peter; Piaristická 255/9, Trenčín 
(54)  Názov  Kotva pre tepelnoizolačné stavebné systémy a spôsob jej ukotvenia v tepelnoizolačných stavebných systémoch 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.04.2022 
   Maximálna platnosť do  18.04.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.06.2019 6/2019 SC4A
 
EP 2699812
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.03.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2699812
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.03.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 11.03.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 16.04.2021 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2699812
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.02.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 07.02.2019 Typ Doručené
Plná moc 07.02.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 07.02.2019 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 04.03.2019 Typ Odoslané
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.03.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.04.2019 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 18.07.2022 Typ Odoslané
EP 2699812
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku