Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2710715
(11)  Číslo patentu  20513 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12721770.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.05.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2710715 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.11.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  TO20110435 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.05.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.03.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.07.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H02K 15/04  H02K 15/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2012/002055 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/156066 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ATOP S.p.A.; Strada S. Appiano 8/A, 500 21 Barberino Val d'Elsa (Firenze); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PONZIO Massimo; Via di Spoiano 7, I-50028 Tavernelle Val di Pesa (FI); IT;
CORBINELLI Rubino; Piazza Marzabotto 5, I-53036 Staggia Senese (SI); IT;
MUGELLI Maurizio; Viale della Fontana 25, I-53037 Ulignano San Gimignano (SI); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr.; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zariadenie a spôsob výroby konštrukčných dielov cievok pre jadrá dynamoelektrických strojov ohýbaním 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.05.2022 
   Maximálna platnosť do  14.05.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.07.2016 07/2016 SC4A
 
EP 2710715
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 06.05.2016 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 05.05.2017 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 03.05.2018 7 132,50 EUR
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 02.05.2019 8 149,00 EUR
5 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 07.05.2020 9 165,50 EUR
6 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 03.05.2021 10 199,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2710715
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.02.2016 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.02.2016 Typ Platba
3 Plná moc 18.03.2016 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 29.06.2016 Typ Odoslané
EP 2710715
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku