Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2699587
(11)  Číslo patentu  32557 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12720966.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.04.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2699587 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.07.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161478474 P, 201161478899 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.04.2011, 25.04.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.02.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.01.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 14/33  A61K 39/08  C07K 16/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2012/051999 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/143902 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Wyeth LLC; 235 East 42nd Street, New York, NY 10017-5755; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SIDHU, Maninder K.; 35 Lowell Drive, New City NY 10956; US;
ANDERSON, Annaliesa Sybil; 49 Hillcrest Drive, Upper Saddle River NJ 07458; US;
DONALD, Robert G. K.; 129 Kenneth Terrace, South Orange NJ 07079; US;
JANSEN, Kathrin Ute; 57 Heather Court, Allendale NJ 07401; US;
KALYAN, Narender K.; 232 North Walnut Street, Ridgewood NJ 07450; US;
MININNI, Terri L.; 1 Pieters Court, New Windsor NY 12553; US;
MORAN, Justin Keith; 682 Sierra Vista Lane, Valley Cottage NY 10989; US;
RUPPEN, Mark E.; 6 Lea Court, Garnerville NY 10923; US;
FLINT, Michael James; 860 Briarcliff Road NE, Apt 9, Atlanta GA 30306; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o.; Koprivnická 36, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Prostriedky súvisiace s mutantným toxínom clostridium difficile a ich spôsoby 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.04.2021 
   Maximálna platnosť do  20.04.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.01.2020 01/2020 SC4A
 
EP 2699587
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 20.01.2020 9 90,00 EUR
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 22.01.2020 9 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2699587
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 01.10.2019 Typ Doručené
1a Opis 01.10.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 01.10.2019 Typ Doručené
1c Sprievodný list 01.10.2019 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.10.2019 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 04.11.2019 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 06.11.2019 Typ Doručené
4a Sprievodný list 06.11.2019 Typ Doručené
4b Plná moc 06.11.2019 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.12.2019 Typ Odoslané
6 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 07.02.2020 Typ Odoslané
7 vnútrospisový list 11.02.2020 Typ Interné listy
EP 2699587
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku