Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 2707986
(11)  Patent Number  23288 
(96)  European Application Number  12720805.6 
(96)  European Application Date  08.05.2012 
(97)  European Patent Number  2707986 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  23.11.2016 
(31)  Priority Number  PCT/EP2011/002322 
(32)  Priority Date  10.05.2011 
(33)  Country or Authority of Priority  WO 
(97)  European Application Publication Date  19.03.2014 
(45)  European Patent Translation Publication Date  02.08.2017 
(51)  International Patent Classification  H04L 5/00   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number  PCT/EP2012/001973 
(87)  International Publication Number  WO 2012/152430 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Deutsche Telekom AG; Friedrich-Ebert-Allee 140, 531 13 Bonn; DE 
(72)  Inventor(s)  KLATT Axel; Zum Engelshof 41, 50996 Cologne; DE 
(74)  Attorney(s)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(54)  Title  Metóda, systém, prístupový bod a produkt počítačového programu na rozšírenie použiteľnej šírky pásma medzi telekomunikačnou sieťou a používateľským zariadením 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  08.05.2022 
   Patent in Force maximum until  08.05.2032 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.08.2017 08/2017 SC4A
 
EP 2707986
S/N Fee Title Date Year Fee
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 27.04.2017 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 27.04.2018 7 132,50 EUR
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 29.04.2019 8 149,00 EUR
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 10.12.2019 9 165,50 EUR
5 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 03.05.2021 10 199,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2707986
S/N Item Name Date Type Document
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.12.2016 Type Delivered
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.12.2016 Type Payment
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 22.05.2017 Type Sent document
4 Odpoveď na správu úradu 25.05.2017 Type Delivered
4a Sprievodný list 25.05.2017 Type Delivered
4b Plná moc 25.05.2017 Type Delivered
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.07.2017 Type Sent document
EP 2707986
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku