Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2691565
(11)  Číslo patentu  29272 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12717870.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.03.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2691565 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  BS20110038 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  31.03.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.02.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  D06F 17/04  D06F 58/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2012/051552 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/131632 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Zaglio Sergio; Via Belvedere 28, 46043 Castiglione Delle Stiviere, Mantova; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Zaglio, Sergio; Via Belvedere 28, 46043 Castiglione Delle Stiviere, Mantova; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Bachratá Magdaléna; Krasovského 13, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka; SK 
(54)  Názov  Systém na pranie odevov v sanitárnych zariadeniach, ako sú sprchy, kombinované vane so sprchou a podobne 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  30.03.2023 
   Maximálna platnosť do  30.03.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2019 4/2019 SC4A
 
EP 2691565
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.10.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2691565
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 26.02.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 21.02.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 01.03.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 28.02.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2691565
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.10.2018 Typ Doručené
Opis 16.10.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 16.10.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.10.2018 Typ Platba
Doplnenie materiálov 02.11.2018 Typ Doručené
Plná moc 02.11.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 02.11.2018 Typ Doručené
Žiadosť o opravu 13.02.2019 Typ Doručené
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.02.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 13.02.2019 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.02.2019 Typ Odoslané
EP 2691565
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku