Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2681170
(11)  Číslo patentu  28958 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12716476.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.02.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2681170 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20115198 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.02.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FI 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.01.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C04B 2/10  F27B 7/20  F27D 17/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FI2012/050186 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/117159 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Andritz Oy; Tammasaarenkatu 1, 001 80 Helsinki; FI 
(72)  Pôvodca (-ovia)  VEHMAAN-KREULA, Juhani; Pitkäniityntie 30, FI-02810 Espoo; FI 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Spôsob a zostava na pálenie vápenného kalu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  23.02.2023 
   Maximálna platnosť do  23.02.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2019 3/2019 SC4A
 
EP 2681170
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.10.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2681170
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 28.01.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 20.02.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 22.02.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 23.02.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2681170
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.10.2018 Typ Doručené
Opis 10.10.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 10.10.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.10.2018 Typ Platba
Doplnenie materiálov 15.11.2018 Typ Doručené
Plná moc 15.11.2018 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 31.01.2019 Typ Odoslané
EP 2681170
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku