Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2702263
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12715926.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.04.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2702263 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102011017534 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.04.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.03.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F02N 11/00  F02N 15/00  F02N 15/04  F02N 15/06  F02N 15/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  EP2012056784 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2012146495 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SEG Automotive Germany GmbH; Lotterbergstrasse 30, 70499 Stuttgart; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  STOECKL, Rainer; Tilsiter Str. 48, 71701 Schwieberdingen; DE;
HALLAS, Patrick; Elisabeth-Kranz-Strasse 10, 71640 Ludwigsburg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2702263
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2702263
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2702263
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2702263
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku