Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2696904
(11)  Číslo patentu  28010 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12715660.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.04.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2696904 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.05.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102011001978 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.04.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.02.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B61L 15/00  B61F 9/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2012/056566 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/140073 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bombardier Transportation GmbH; Eichhornstrasse 3, 10785 Berlin; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BRUNDISCH, Volker; Deuzer Weg 11A, 57250 Netphen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Koľajové vozidlo s kontrolou vykoľajenia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  11.04.2023 
   Maximálna platnosť do  11.04.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2018 11/2018 SC4A
 
EP 2696904
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.07.2018 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2696904
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 28.03.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 14.04.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 12.04.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 11.04.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2696904
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.07.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 30.07.2018 Typ Doručené
Plná moc 30.07.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.08.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.10.2018 Typ Odoslané
EP 2696904
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku