Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 2697383
(11)  Patent Number  29916 
(96)  European Application Number  12714746.0 
(96)  European Application Date  27.03.2012 
(97)  European Patent Number  2697383 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  17.10.2018 
(31)  Priority Number  1101147 
(32)  Priority Date  14.04.2011 
(33)  Country or Authority of Priority  FR 
(97)  European Application Publication Date  19.02.2014 
(45)  European Patent Translation Publication Date  04.06.2019 
(51)  International Patent Classification  C12P 7/10  C12P 7/14   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number  PCT/FR2012/000108 
(87)  International Publication Number  WO 2012/140332 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  IFP Energies nouvelles; 1 & 4 avenue de Bois-Préau, 92500 Rueil-Malmaison; FR 
(72)  Inventor(s)  ROPARS, Marcel; 11 lot Foucher et Madeleine, F-91120 Palaiseau; FR;
AYMARD, Caroline; 39 rue Sainte Hélène, F-69002 Lyon; FR;
DASTILLUNG, Réjane; 8 Imp des Cytises, 69005 Lyon; FR;
MENIR, Sandra; 38 rue Jules Ferry, F-95500 Gonesse; FR 
(74)  Attorney(s)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Title  Spôsob výroby etanolu z celulózovej alebo lignocelulózovej biomasy zahrnujúci recirkuláciu etylového lúhu pochádzajúceho z fermentácie pentóz 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  27.03.2023 
   Patent in Force maximum until  27.03.2032 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.06.2019 6/2019 SC4A
 
EP 2697383
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.01.2019 58,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2697383
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 27.02.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 16.03.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 16.03.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 15.03.2022 232,00 EUR 11

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2697383
S/N Item Name Date Type Document Payment
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.01.2019 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Opis 17.01.2019 Type Delivered
Plná moc 17.01.2019 Type Delivered
Sprievodný list 17.01.2019 Type Delivered
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.01.2019 Type Payment
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.05.2019 Type Sent document
EP 2697383
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku