Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2699681
(11)  Číslo patentu  28313 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12714328.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.04.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2699681 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.06.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20115374, 201161476488 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.04.2011, 18.04.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FI, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.02.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.12.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 15/29  C07K 14/415  A61K 39/36   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2012/057046 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/143374 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Desentum Oy; Kivipylväänkuja 5, 02940 Espoo; FI 
(72)  Pôvodca (-ovia)  TAKKINEN, Kristiina; c/o Teknologian tutkimuskeskus VTT Vuorimiehentie 3, 02150 Espoo; FI;
LAUKKANEN, Marja-Leena; c/o Teknologian tutkimuskeskus VTT Vuorimiehentie 3, 02150 Espoo; FI;
SÖDERLUND, Hans; Salonkitie 19, 02940 Espoo; FI;
JYLHÄ, Sirpa; c/o Teknologian tutkimuskeskus VTT Vuorimiehentie 3, 02150 Espoo; FI;
HOLKERI, Heidi; c/o Teknologian tutkimuskeskus VTT Vuorimiehentie 3, 02150 Espoo; FI;
NIEMI, Merja; Sepänkatu 32a A 14, 80101 Joensuu; FI;
JÄNIS, Janne; Veljestenkatu 10, 80170 Joensuu; FI;
ROUVINEN, Juha; Kaislarannantie 13, 80140 Joensuu; FI 
(74)  Zástupca (-ovia)  HOLOUBKOVÁ Patentová a známková kancelária, Holoubková Mária, Ing.; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Hypoalergén 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.04.2023 
   Maximálna platnosť do  18.04.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.12.2018 12/2018 SC4A
 
EP 2699681
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.09.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2699681
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 28.03.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 16.04.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 14.04.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 13.04.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2699681
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.09.2018 Typ Doručené
Opis 03.09.2018 Typ Doručené
Patentové nároky 03.09.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 03.09.2018 Typ Doručené
Výkresy 03.09.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.09.2018 Typ Platba
Plná moc 11.09.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 11.09.2018 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.11.2018 Typ Odoslané
EP 2699681
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku