Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2694549
(11)  Číslo patentu  29131 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12710856.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.03.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2694549 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161473409 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.04.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.02.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/28  C07K 16/30  C07K 19/00  C07K 14/705  A61P 35/00  A61K 35/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2012/029861 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/138475 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  The United States of America, as represented by The Secretary, Department of Health and Human Services; Office of Technology Transfer National Institutes of Health 6011 Executive Boulevard Suite 325 MSC 7660, Bethesda, Maryland 20892-7660; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MORGAN, Richard A.; 6922 Tolling Bells Ct., Columbia Maryland 21044; US;
ROSENBERG, Steven A.; 10104 Iron Gate Road, Potomac Maryland 20854; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Mgr. Jaroslav Guniš; Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Antigénne receptory chimérne s variantom receptora anti-epidermálneho rastového faktora III a ich použitie v liečbe rakoviny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.03.2023 
   Maximálna platnosť do  21.03.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2019 3/2019 SC4A
 
EP 2694549
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.11.2018 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2694549
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 05.03.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 04.03.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 15.02.2021 199,00 EUR 10
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 02.03.2021 199,00 EUR 10 26.03.2021 199,00 EUR
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 03.03.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2694549
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.11.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 09.11.2018 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 22.11.2018 Typ Doručené
Plná moc 22.11.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.11.2018 Typ Platba
Žiadosť o opravu 06.02.2019 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.02.2019 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 22.03.2021 Typ Odoslané
vnútrospisový list 24.03.2021 Typ Interné listy
EP 2694549
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku