Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2691417
(11)  Číslo patentu  29124 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12710732.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.03.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2691417 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  11160251 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.03.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.02.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/00  C07K 16/28   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2012/055393 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/130831 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Roche Glycart AG; Wagistrasse 18, 8952 Schlieren; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BAEHNER, Monika; Rotbuchenstr. 17, 81547 Muenchen; DE;
JENEWEIN, Stefan; Weinstr. 16, 67434 Neustadt; DE;
KUBBIES, Manfred; Glaswandstrasse 7c, 82377 Penzberg; DE;
MOESSNER, Ekkehard; Felsenburgweg 5, 8280 Kreuzlingen; CH;
SCHLOTHAUER, Tilman; Sommerstrasse 3a, 82377 Penzberg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Varianty Fc protilátok 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  27.03.2023 
   Maximálna platnosť do  27.03.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2019 3/2019 SC4A
 
EP 2691417
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 09.11.2018 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2691417
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 26.02.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 21.02.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 01.03.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 28.02.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2691417
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.11.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 12.11.2018 Typ Doručené
Plná moc 12.11.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 13.11.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.02.2019 Typ Odoslané
EP 2691417
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku