Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2686347
(11)  Číslo patentu  27960 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12710486.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.03.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2686347 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.05.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161453390 P, 201161503871 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.03.2011, 01.07.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.01.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/28   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2012/054733 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/123586 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  argenx BVBA; Industriepark 7, 9052 Zwijnaarde; BE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SILENCE, Karen; Jean Tombeurstraat 21, B-3090 Overijse; BE;
ULRICHTS, Peter; Malpertuurssingel 31, B-9070 Destelbergen; BE;
DE HAARD, Johannes Joseph Wilhelmus; t'Zwint, 4436 NA Oudelande; NL;
DREIER, Torsten; Nelemeersstrast 32, B-9830 Sint-Martems Latem; BE;
SAUNDERS, Michael John Scott; Jonction 38, B-1190 Brussels; BE;
WAJANT, Harald; Guttenbergerstrasse 10, 97270 Kist; DE;
GABRIELS, Sofie Maria Elvire; Grotenbergestraat 134-4, B-9620 Zottegem; BE;
MOSHIR, Mahan; Edmond Helderweirdtstraat 86, B-9041 Oostakker; BE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Protilátky proti CD70 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  16.03.2023 
   Maximálna platnosť do  16.03.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2018 11/2018 SC4A
 
EP 2686347
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.07.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2686347
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 27.02.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 24.02.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 24.02.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 17.02.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2686347
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.07.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 30.07.2018 Typ Doručené
Plná moc 30.07.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 30.07.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.08.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.10.2018 Typ Odoslané
EP 2686347
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku