Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2686047
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12710205.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.03.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2686047 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  11158491 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.03.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.01.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61M 5/00  A61M 5/145  A61M 5/315   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  EP2012054560 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2012123543 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Sanofi-Aventis Deutschland GmbH; Brüningstrasse 50, 659 29 Frankfurt am Main; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  JUGL, Michael; c/o Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, 65926 Frankfurt am Main; DE;
KRAFT, Torsten; c/o Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, 65926 Frankfurt am Main; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2686047
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2686047
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2686047
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2686047
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku