Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2668445
(11)  Číslo patentu  39399 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12707240.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.03.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2668445 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.11.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102011013030 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.03.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.12.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  30.06.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F23J 1/00  B03B 9/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2012/000937 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/119739 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MDSU Mitteldeutsche Schlacken Union GmbH & Co. KG; Grabower Landstraße 81, 39288 Burg; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Evers, Friedrich-Wilhelm; 38350 Helmstedt; DE;
Beckmann, Alexandra; 38350 Helmstedt; DE;
Klinkhammer, Manfred; 47506 Neukirchen-Vluyn; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Spracovanie popola zo spaľovania odpadu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.03.2023 
   Maximálna platnosť do  02.03.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 30.06.2022 12/2022 SC4A
 
EP 2668445
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.02.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2668445
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 01.03.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2668445
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.02.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 02.02.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 02.02.2022 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.02.2022 Typ Platba
Doplnenie materiálov 21.03.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.03.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 01.06.2022 Typ Odoslané
EP 2668445
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku