Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2675764
(11)  Číslo patentu  27619 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12704708.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.02.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2675764 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.04.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102011011705, 102011012430, 102011015869, 102011103975, 102011103976, 102011106873 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.02.2011, 25.02.2011, 01.04.2011, 10.06.2011, 10.06.2011, 07.07.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE, DE, DE, DE, DE, DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.12.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.10.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C03C 29/00  B23K 15/00  B23K 26/32  C03C 8/00  C03C 27/02  H01M 50/529  H01M 50/543  H01M 10/0525  B23K 1/19  H01M 50/183  H01M 10/0569  B23K 101/36  B23K 103/10  C03C 3/19  C03C 4/20  C03C 8/24  H01M 50/172  H01M 50/545  H01M 50/547  H01M 50/552  H01M 50/562  H01M 50/564  H01M 50/566  H01M 50/567  H01M 50/184  H01M 50/186  H01M 50/188  H01M 50/19  H01M 50/191  H01M 50/193  H01M 50/195  H01M 50/197  H01M 50/198  H01M 50/174  H01M 50/176  H01M 50/179  H01M 50/181   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2012/000703 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/110247 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Schott AG; Hattenbergstrasse 10, 551 22 Mainz; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GOEDEKE, Dieter; Dachbergstrasse 15, 65812 Bad Soden; DE;
BACKNAES, Linda; Adamweg 5, 84036 Landshut; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Sklo, najmä spájka, alebo taviteľné sklo 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.02.2023 
   Maximálna platnosť do  17.02.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.10.2018 10/2018 SC4A
 
EP 2675764
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.07.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2675764
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 28.01.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.02.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 17.02.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 17.02.2022 23,20 EUR 11
30 doplatok za udržiavanie platnosti európskeho patentu 23.02.2022 208,80 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2675764
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.06.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 20.06.2018 Typ Doručené
Plná moc 20.06.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 20.06.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.07.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 19.09.2018 Typ Odoslané
EP 2675764
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku