Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2665466
(11)  Číslo patentu  28294 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12703885.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.01.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2665466 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.06.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161433743 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.01.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.11.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.12.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/22  A61K 47/38  A61K 9/14  A61K 9/16   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2012/050225 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/098499 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pfizer Limited; Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BODMEIER, Roland; Freie Universitat Berlin Kelchstr. 31, 12169 Berlin; DE;
CARMODY, Alan Francis; 29 Galloway Green, Congleton Cheshire CW121LY; GB;
CIPER, Mesut; Warendorfer Str. 8, 59320 Oelde; DE;
DE PAEPE, Anne Therese Gustaaf; Pfizer Global Research&Development Ramsgate Road, Sandwich Kent CT13 9NJ; GB;
FEEDER, Neil; Pfizer Global Research&Development Ramsgate Road, Sandwich Kent CT 13 9NJ; GB;
HEIMLICH, John Mark; Pfizer Global Research&Development Ramsgate Road, Sandwich Kent CT13 9NJ; GB;
KORBER, Martin; Freie Universitat Berlin Kelchstr. 31, 12169 Berlin; DE;
WALTHER, Mathias; Pfizer Global Research&Development Ramsgate Road, Sandwich Kent CT13 9NJ; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Tuhá molekulárna disperzia fesoterodínu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.01.2023 
   Maximálna platnosť do  17.01.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.12.2018 12/2018 SC4A
 
EP 2665466
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2665466
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.06.2018 149,00 EUR 8
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 23.12.2019 165,50 EUR 9
3 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 29.12.2020 199,00 EUR 10
4 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 28.12.2021 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2665466
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.08.2018 Typ Doručené
1a Príloha inde neuvedená 27.08.2018 Typ Doručené
1b Plná moc 27.08.2018 Typ Doručené
1c Opis 27.08.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.08.2018 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.11.2018 Typ Odoslané
EP 2665466
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku