Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2780639
(11)  Číslo patentu  27526 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12703831.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.02.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2780639 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.04.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  11290524 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.11.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.09.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.10.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F24F 3/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2012/052632 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/066150 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Henkel AG & Co. KGaA; Henkelstrasse 67, 405 89 Düsseldorf; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ORLIK, Sylvain; 2 lieu dit A Pere, F-33124 Brouqueyran; FR;
RUTHE-STEINSIEK, Kai; Bilker Allee 27, 40219 Düsseldorf; DE;
NOE, Mathieu; 9 Rue des Peupliers Roncherolles, F-27700 La Roquette; FR;
GODARD, Fanny; 7 Rue Georges d'Amboise, F-76000 Rouen; FR;
FARCE, Jean-Michel; 3 bis rue de I'Eperon, F-75006 Paris; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Odvlhčovač vzduchu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  15.02.2023 
   Maximálna platnosť do  15.02.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.10.2018 10/2018 SC4A
 
EP 2780639
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.07.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2780639
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 28.01.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 12.02.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 15.02.2021 19,90 EUR 10
30 doplatok za udržiavanie platnosti európskeho patentu 23.02.2021 179,10 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 15.02.2022 23,20 EUR 11
30 doplatok za udržiavanie platnosti európskeho patentu 23.02.2022 208,80 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2780639
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.06.2018 Typ Doručené
Opis 28.06.2018 Typ Doručené
Plná moc 28.06.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 28.06.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.07.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 17.09.2018 Typ Odoslané
výzva na zaplatenie poplatku/doplatku za udržiavanie EP v platnosti 24.02.2021 Typ Odoslané
EP 2780639
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku