Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2670382
(11)  Číslo patentu  28444 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12701517.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.01.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2670382 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102011003408, 201161444795 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  31.01.2011, 21.02.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.12.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  08.01.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 8/49  A61K 8/63  A61K 8/73  A61Q 19/06  A61Q 19/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2012/051421 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/104240 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LUCOLAS-M.D. Ltd.; 69 Great Hampton Street, Birmingham B18 6EW; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SCHMIDT, Alfred; 8 Rue du Château, F-68740 Nambsheim; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Kozmetické použitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  30.01.2023 
   Maximálna platnosť do  30.01.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 08.01.2019 1/2019 SC4A
 
EP 2670382
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2670382
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 24.01.2019 149,00 EUR 8
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 24.01.2020 165,50 EUR 9
3 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 21.01.2021 199,00 EUR 10
4 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 25.01.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2670382
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.09.2018 Typ Doručené
1a Opis 17.09.2018 Typ Doručené
1b Plná moc 17.09.2018 Typ Doručené
1c Sprievodný list 17.09.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.10.2018 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.12.2018 Typ Odoslané
EP 2670382
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku