Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2678157
(11)  Číslo patentu  28465 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12700610.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.01.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2678157 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102011012169 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.02.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.01.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  08.01.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B32B 25/00  E04F 15/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2012/000176 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/113493 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Nora Systems GmbH; Höhnerweg 2-4, 694 69 Weinheim; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KELLER, Uwe; Neun-Morgen-Str. 21, 68794 Oberhausen-Rheinhausen; DE;
GRUN, Gregor; Georgiastr. 5, 66482 Zweibrücken; DE;
BUTSCHER, Alfons; Carl-Orff-Str. 37, 69488 Birkenau; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Podlahová krytina 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.01.2023 
   Maximálna platnosť do  17.01.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 08.01.2019 1/2019 SC4A
 
EP 2678157
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2678157
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 07.01.2019 149,00 EUR 8
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 07.01.2020 165,50 EUR 9
3 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 05.01.2021 199,00 EUR 10
4 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 05.01.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2678157
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.10.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.09.2018 Typ Doručené
2a Opis 18.09.2018 Typ Doručené
2b Sprievodný list 18.09.2018 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 18.10.2018 Typ Doručené
3a Plná moc 18.10.2018 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.12.2018 Typ Odoslané
EP 2678157
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku