Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2634147
(11)  Číslo patentu  27965 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12382072.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.02.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2634147 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.05.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.09.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C01G 19/08  C03C 17/00  C03C 17/245   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Segura Ruiz, Pedro; Ctra. de Madrid, Km. 386, 30500 Molina de Segura (Murcia); ES;
Segura Ruiz, Jorge; Ctra. de Madrid, Km. 386, 30500 Molina de Segura (Murcia); ES;
Moya Zayas, Juan; Ctra. de Madrid, Km. 386, 30500 Molina de Segura (Murcia); ES 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Segura Ruiz, Pedro; Ctra. de Madrid, Km. 386, 30500 Molina de Segura (Murcia); ES;
Segura Ruiz, Jorge; Ctra. de Madrid, Km. 386, 30500 Molina de Segura (Murcia); ES;
Moya Zayas, Juan; Ctra. de Madrid, Km. 386, 30500 Molina de Segura (Murcia); ES 
(74)  Zástupca (-ovia)  Záthurecká, Romana JUDr. INPARTNERS GROUP; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(54)  Názov  Stabilizovaný chlorid ciničitý netvoriaci výpary 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  28.02.2023 
   Maximálna platnosť do  28.02.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2018 11/2018 SC4A
 
EP 2634147
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.07.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2634147
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 21.02.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 14.02.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 09.02.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 22.02.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2634147
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.07.2018 Typ Doručené
Opis 30.07.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 30.07.2018 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 31.07.2018 Typ Doručené
Plná moc 31.07.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 31.07.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.08.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.10.2018 Typ Odoslané
EP 2634147
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku