Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2639222
(11)  Číslo patentu  23121 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12196502.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.12.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2639222 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  31.08.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  109573 P, 12181 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.10.2008, 07.12.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.09.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.07.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 213/73  C07D 405/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2231606 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Vertex Pharmaceuticals Incorporated; 50 Northern Avenue, Boston, MA 02210; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Siesel David; 11145 Papoose Ct., San Diego, CA California 92127; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsoby výroby cykloalkylkarboxamidopyridínbenzoových kyselín 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2231606 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  04.12.2023 
   Maximálna platnosť do  04.12.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.07.2017 7/2017 SC4A
 
EP 2639222
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.12.2016 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2639222
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 21.11.2016 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 20.11.2017 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 21.11.2018 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 20.11.2019 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 18.11.2020 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 18.11.2021 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 18.11.2022 365,00 EUR 15

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2639222
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.11.2016 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.12.2016 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 25.04.2017 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 19.05.2017 Typ Doručené
Plná moc 19.05.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 19.05.2017 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.06.2017 Typ Odoslané
EP 2639222
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku