Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2597402
(11)  Číslo patentu  32880 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12192227.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.11.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2597402 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  31.07.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102011119526 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.11.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.05.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.03.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F25D 3/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Messer Austria GmbH; Industriestrasse 5, 2352 Gumpoldskirchen; AT;
Messer Polska Sp. z.o.o.; Ul. Maciejkowicka 30, 41-503 Chorzow; PL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Laimer, Walter; Hirtengasse 48, 7210 Mattersburg; AT;
Pilat, Maciej; Ul. Grunwaldzka 228/48, 43-600 Jaworzno; PL 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Spôsob plnenia chladiaceho modulu priradeného k transportnému kontajneru na transport chladených produktov a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.11.2022 
   Maximálna platnosť do  12.11.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.03.2020 03/2020 SC4A
 
EP 2597402
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 10.10.2019 8 149,00 EUR
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.10.2020 9 165,50 EUR
3 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 13.10.2021 10 199,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2597402
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.09.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.09.2019 Typ Doručené
2a Opis 19.09.2019 Typ Doručené
2b Plná moc 19.09.2019 Typ Doručené
2c Sprievodný list 19.09.2019 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 24.10.2019 Typ Doručené
3a Príloha inde neuvedená 24.10.2019 Typ Doručené
3b Plná moc 24.10.2019 Typ Doručené
3c Sprievodný list 24.10.2019 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 28.01.2020 Typ Odoslané
EP 2597402
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku