Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2677524
(11)  Číslo patentu  29206 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12177955.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.07.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2677524 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20120100325, 201213552240 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.06.2012, 18.07.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GR, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.12.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01C 7/12  H01T 1/16   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Raycap Intellectual Property, Ltd.; 66 Akropoleos Avenue, 2012 Strovolos, Nicosia; CY 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Xepapas, Fotis; 17, Athinas Str. Drama, 66100 Drama; GR;
Giannelaki, Evaggelia; 2, Vassileos Irakliou Str. Drama, 66100 Drama; GR;
Kostakis, Grigoris; 31, Spartis Str. Kallithea, 17673 Athens; GR;
Politis, Zafiris; 5, 25th Martiou Str. St. Stefanos, 14565 Athens; GR;
Samaras, Kostas; 3, Ritsou Str. Voula, 16673 Athens; GR 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Zariadenie prepäťovej ochrany, obsahujúce varistorový prvok a elektricky vodivý tavný prvok 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.07.2023 
   Maximálna platnosť do  26.07.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2019 4/2019 SC4A
 
EP 2677524
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.11.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2677524
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 02.07.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 01.07.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 15.06.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 14.06.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2677524
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.11.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 12.11.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 12.11.2018 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 15.11.2018 Typ Doručené
Plná moc 15.11.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.11.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.02.2019 Typ Odoslané
EP 2677524
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku