Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2549679
(11)  Číslo patentu  28545 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12176177.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.07.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2549679 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201100464 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.07.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  BE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.01.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  08.01.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04L 12/10  H04L 12/40  H04B 3/54  G05F 1/613  G05F 1/46   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Niko NV; Industriepark-West 40, 9100 Sint-Niklaas; BE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Veldeman, Pol Raymond Diane; Frans Smetstraat 66, 9140 Temse; BE;
De Brabander, Gino Dora Clement; Molenstraat 37, 9112 Sinaai; BE 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zariadenie na získavanie napájacieho signálu zo signálu zbernice a zbernicové zariadenie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.07.2023 
   Maximálna platnosť do  12.07.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 08.01.2019 1/2019 SC4A
 
EP 2549679
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.09.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2549679
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 25.06.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 10.07.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 09.07.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 12.07.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2549679
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.09.2018 Typ Doručené
Opis 25.09.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 25.09.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.09.2018 Typ Platba
Doplnenie materiálov 01.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 01.10.2018 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.12.2018 Typ Odoslané
EP 2549679
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku