Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 2527371
(11)  Patent Number  22156 
(96)  European Application Number  12174216.7 
(96)  European Application Date  04.09.2008 
(97)  European Patent Number  2527371 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  17.08.2016 
(31)  Priority Number  0717337 
(32)  Priority Date  06.09.2007 
(33)  Country or Authority of Priority  GB 
(97)  European Application Publication Date  28.11.2012 
(45)  European Patent Translation Publication Date  02.02.2017 
(51)  International Patent Classification  C07K 16/24  C07K 16/28  A61P 13/12   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up  08806216.1 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  R-Pharm International, LLC; 19, bld.1, Berzarina street, first floor, premise V, room 9, Moscow, 123154; RU 
(72)  Inventor(s)  Marshall Diane; c/o UCB Celltech, IPD, 208 Bath Road, Slough Berkshire SL1 3WE; GB;
Shaw Stevan Graham; c/o UCB Celltech, IPD, 208 Bath Road, Slough Berkshire SL1 3WE; GB 
(74)  Attorney(s)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(54)  Title  Spôsob liečby glomerulonefritídy 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  zrušený 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application  08806216.1 
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent  23.06.2022 
   Patent in Force minimum until   
   Patent in Force maximum until   
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.02.2017 2/2017 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 13.04.2022 7/2022 PC4A
3 Zrušené európske patenty po námietkovom konaní pred EPÚ 24.11.2022 22/2022 MC4A
 
EP 2527371
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.10.2016 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 14.02.2022 15,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2527371
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 06.10.2016 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 28.07.2017 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 14.08.2018 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 12.08.2019 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 17.08.2020 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 13.08.2021 331,50 EUR 14

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2527371
S/N Item Name Date Type Document Payment
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.10.2016 Type Delivered
Plná moc 06.10.2016 Type Delivered
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.10.2016 Type Payment
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.01.2017 Type Sent document
Žiadosť o zápis prevodu 08.02.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode 08.02.2022 Type Delivered
Sprievodný list 08.02.2022 Type Delivered
Doplnenie materiálov 01.03.2022 Type Delivered
Plná moc 01.03.2022 Type Delivered
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 25.03.2022 Type Sent document
EP 2527371
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 25.03.2022 R-Pharm International, LLC UCB Pharma S.A.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku