Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2503366
(11)  Číslo patentu  23923 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12173147.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.07.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2503366 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.02.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20060072305 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  31.07.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  KR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.09.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.10.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G02B 5/30  G02F 1/1335  G02F 1/1345   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2047306; 07793288.7 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Shanjin Optoelectronics (Suzhou) Co.,LTD.; Room 1, 2, and 3, No. 2 Tangqiao Middle Road, Tangshi street, 215699 Yangshe Town, Zhangjiagang City, Suzhou, Jiangsu; CN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Park Jae-Hong; c/o LG Chem. Ltd.,Research Park, 104-1, Moonji-dong, Yuseong-gu, Daejon, 305-380; KR;
Park Jong-Hong; LG Chem, Ltd., 103-601, Byeoksan Apt. Bokdae-dong Heungdeok-gu, Cheongju-si, 361-270 Chungcheongbuk-do; KR;
Kim Min-Su; LG Chem, Ltd., 301, 2739, Bokdae 1-dong Heungdeok-gu, Cheongju-si, 361-271 Chungcheongbuk-do; KR;
Kim Sung-Hyun; LG Chem, Ltd., 409-2206, Daewoo Prugio Apt., 634 Gaesin-dong, Heungdeok-gu, Cheongju-si, 361-240 Chungcheongbuk-do; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Polarizátor a displej s kvapalnými kryštálmi, ktorý ho využíva 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2047306; 07793288.7 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  27.07.2022 
   Maximálna platnosť do  27.07.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.10.2017 10/2017 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 13.10.2021 19/2021 PC4A
 
EP 2503366
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 10.07.2017 11 232,00 EUR
2 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 22.06.2018 12 265,50 EUR
3 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 25.06.2019 13 298,50 EUR
4 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 24.06.2020 14 331,50 EUR
5 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 15.07.2021 15 365,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2503366
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.04.2017 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.04.2017 Typ Doručené
2a Sprievodný list 07.04.2017 Typ Doručené
2b Opis 07.04.2017 Typ Doručené
3 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.04.2017 Typ Doručené
3a Plná moc 10.04.2017 Typ Doručené
3b Opis 10.04.2017 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.09.2017 Typ Odoslané
5 Žiadosť o zápis prevodu 02.08.2021 Typ Doručené
5a Plná moc 02.08.2021 Typ Doručené
5b Doklad o prevode 02.08.2021 Typ Doručené
5c Sprievodný list 02.08.2021 Typ Doručené
6 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.08.2021 Typ Platba
7 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 28.09.2021 Typ Odoslané
EP 2503366
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 27.09.2021 Shanjin Optoelectronics (Suzhou) Co.,LTD. LG Chem, Ltd.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 27.09.2021 HÖRMANN & PARTNERS s.r.o. Rott, Růžička & Guttmann, patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku