Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2522744
(11)  Číslo patentu  18190 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12167334.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.05.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2522744 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  31.12.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  11165620 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.05.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.11.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.06.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12Q 1/68   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Laboklin GmbH & Co. KG; Steubenstrasse 4, 976 88 Bad Kissingen; DE;
UCL Business PLC; The Network Building 97 Tottenham Court Road London, Greater London W1T 4TP; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Harvey Robert Justin; 38 Howard Drive, Letchworth Garden City Hertfordshire SG6 2BT; GB;
Gill Jennifer Louise; 21 Beauchamp Road, London SW11 1PG; GB;
Clark Leigh Anne; 110 Cardinal Drive, Clemson, SC 29631; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr.; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Mikrodelécia psieho génu BCAN spojeného so syndrómom epizodického padania 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy  PDF   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.05.2022 
   Maximálna platnosť do  09.05.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.06.2015 06/2015 SC4A
2 Sprístupnené preklady zmenených znení európskych patentových spisov 02.07.2019 07/2019 SC4A
 
EP 2522744
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 29.04.2015 4 82,50 EUR
2 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 29.04.2016 5 99,50 EUR
3 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 02.05.2017 6 116,00 EUR
4 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 27.04.2018 7 132,50 EUR
5 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 29.04.2019 8 149,00 EUR
6 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 29.04.2020 9 165,50 EUR
7 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 03.05.2021 10 199,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2522744
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.03.2015 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.03.2015 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 31.03.2015 Typ Odoslané
4 Plná moc 26.03.2015 Typ Doručené
5 Oznámenie 16.04.2015 Typ Doručené
6 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.05.2015 Typ Odoslané
7 Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.04.2019 Typ Doručené
7a Opis 17.04.2019 Typ Doručené
8 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.04.2019 Typ Platba
9 oznámenie o zaslaní prekladu zmeneného EP 19.06.2019 Typ Odoslané
EP 2522744
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku