Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2520865
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12166064.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.04.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2520865 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201113099938 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.05.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.11.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F23R 3/28  F23R 3/46  F23R 3/54   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  General Electric Company; a New York Company 1 River Road, Schenectady, NY 12345; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Bailey, Donald Mark; General Electric Company 300 Garlington Road, Greenville, SC South Carolina 29615; US;
Berry, Jonathan Dwight; General Electric Company 300 Garlington Road, Greenville, SC South Carolina 29615; US;
Flamand, Luis M; General Electric Company 300 Garlington Road, Greenville, SC South Carolina 29615; US;
Kim, Kwanwoo; General Electric Company 1 Neumann Way M/D W211, NP2, 2A-22, Cincinnati, OH Ohio 45215; US;
Melton, Patrick Benedict; General Electric Company 300 Garlington Road, Greenville, SC South Carolina 29615; US;
Rohrssen, Robert Joseph; General Electric Company 300 Garlington Road, Greenville, SC South Carolina 29615; US;
Vanselow, John Drake; General Electric Company 300 Garlington Road, Greenville, SC South Carolina 29615; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2520865
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2520865
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2520865
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2520865
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku