Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2478907
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12160586.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.08.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2478907 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  14.04.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  921506 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.08.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.07.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/58  A61K 31/573  A61P 35/00  A61K 45/06  A61P 13/08  A61P 43/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  20190748.2 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Janssen Oncology, Inc.; 10990 Wilshire Blvd. Suite 1200, Los Angeles CA 90024; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Auerbach, Alan H.; Cougar Biotechnology, Inc. 10990 Wilshire Blvd, Suite 1200, Los Angeles, CA 90024; US;
Belldegrun, Arie S.; Cougar Biotechnology, Inc. 10990 Wilshire Blvd, Suite 1200, Los Angeles, CA 90024; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Hörmann and Partners, s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava 37; SK 
(54)  Názov  Kompozície na liečenie rakoviny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  20190748.2 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2478907
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 13.07.2021 15 365,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2478907
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.04.2021 Typ Doručené
1a Opis 29.04.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 29.04.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.05.2021 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 11.05.2021 Typ Odoslané
4 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 16.07.2021 Typ Doručené
4a Sprievodný list 16.07.2021 Typ Doručené
EP 2478907
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku